Prezident FCI dr.Tereso odovzdáva cenu Ľubomírovi Rybárovi