Výstava NITRA 2008 Pavol Bachár s Víťezslavom Máchom